IoT Cihazların Geleceği
27 Ocak 2022

Nesnelerin interneti kavramını günlük hayatta git gide daha çok duymaya halihazırda başladık ancak durum şunu gösteriyor ki bu teknolojiyi günlük hayatımızın her noktasında göreceğimiz günler çok yakın. Özellikle 5G teknolojisinin yaygınlaşması ve Endüstri 4.0 anlayışının benimsenmesiyle devrim niteliğinde yaygın kullanım beklenen IoT teknolojisi aynı akıllı telefonların hayatımızı yeniden dizayn etmesi gibi birçok değişikliğe öncü olacaklardır. 

Sosyoloji Profesörü Neil Gross'un bu konudaki ön görüsü şu şekilde: "Gelecek yüzyılda, dünya gezegeni elektronik bir cilde sahip olacak. İnsanlar duygularını desteklemek ve iletmek için interneti bir iskele olarak kullanacak."

Yani, Nesnelerin interneti kitleler tarafından benimsendiğinde ve daha çok yaygınlaştığında dijital kültür de evrilecek. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri hayatımızın her alanında görmeye başlayacağız ve internet verimli bir ekosistem haline gelecek.

Peki değişim özellikle hangi sektörlerde görülecek? 

  • Sağlık Sektörü
  • Otomotiv Sektörü
  • Enerji Sektörü
  • Tarım Sektörü
  • Pazarlama Sektörü 
  • (ve tabii ki) Bilişim Sektörü

Öncelikle bu sektörlerin internetle olan içli dışlı ilişki nedeniyle birçok yeniliği öncelikle bu sektörlerde görmemiz bekleniyor. Örneğin sağlık sektöründe anlık izlemeyi sağlayan akıllı yataklar ve giyilebilir teknolojiler hali hazırda kullanılmaya başlandı. Otomotiv sektöründen bahsetmeye bile gerek yok, hepimiz Tesla'yı biliyoruz. Enerji sektörü ve Endüstri özellikle Scada sistemleri ile bu teknolojiyi ilk kullananlardan ve izleme sistemleri git gide daha da gelişiyor. Tarımda ise akıllı sulama ve ilaçlama sistemleri git gide yaygınlaşmakta. Pazarlama sektöründe ise satıcıların ve alıcıların verilerinin analizi yöntemleri ile farklı satış teknikleri şimdiden uygulanmakta.

Bilişim sektörü ise bu sistemlerin geliştirilmesinde başrolü alan taraf olduğu gibi bu sistemleri de yine en çok kullanacak sektörlerden biridir. Özellikle veri güvenliği, izleme ve cihaz güvenliği konularında IoT sistemlerine göbekten bağlı olan Bilişim Sektörü IoT'nin gelişiminde rol aldığı kadar kullanımında da gerekli öncülüğü gösterecektir. 

Konuyla ilgili güzel bir videoyu da şöyle bırakalım: