ERP & Yazılım Proje Danışmanlığı

ERP (Enterprise Resource Planning / Kurumsal Kaynak Planlama) şirketlerin kaynaklarını planlamalarını sağlayan ve kaynakları ile ilgili operasyonlarını kolay ve kolektif bir şekilde takip etmelerini sağlayan yazılımların genel adıdır. 

 

ERP Danışmanlığı Nedir?

ERP danışmanları ise sistem oeprasyonlarının, kullanıcılarının ve yöneticilerin sistemle entegre olmasını sağlayacak düzenlemeleri ve iş analizlerini yapar. 

ERP Danışmanları mevcut sistemleri analiz eder, kullanıcıların isteklerini belirler ve yöneticilerin beklentilerini anlar. Tüm bunların neticesinde ERP sistemini kurgulayan danışmanlar, sistemin sürekliliğinden ve sistemle ilgili bilgilendirmeden de sorumludur. 

Bazı ERP yazılımlarında uyarlama imkanı da bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda ERP danışmanları istekleri sisteme uyarlayarak firmaya özel hale getirmektedirler. 

Tüm bunları belirli bir plan ve bütçe çerçevesinde yapmak ve bu plana ve bütçeye uygun çalışmak ERP danışmanlarının görevidir. 

ERP yazılımlarının seçiminde ve ERP projelerinizin genel yönetiminde ORTAMOR'dan gerekli desteği alabilmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.